polypop info contact links polyshop
Polypop Home > Comix > Shintani Naritada > Manga Gacha Gacha > Sandwich Upgrade
Manga Gacha Gacha: Comix by Shintani "Nari" Naritada
[ Manga Gacha Gacha Home] [ Shintani Naritada Bio and Interview ] [ Contact Shintani Naritada ]

"Sandwich Upgrade" by Shintani "Nari" Naritada

English translation by Nari's "translation machine"


Back to Manga Gacha Gacha

All work on Manga Gacha Gacha copyright Shintani Naritada